Rekommenderas Intressanta Artiklar

Historia Podcasts

Royal Marines födelse 1664-1802, Britt Zerbe

The Royal Marines Birth 1664-1802, Britt ZerbeThe Royal Marines Birth 1664-1802, Britt Zerbe1755 är nyckeldatumet i Royal Marines historia. Innan dess hade marina regementen väckts för särskilda krig och sedan upplösts, men 1755, med krig igen (sjuårskriget) användes en ny organisationsstruktur, med tre marindivisioner baserade vid de viktigaste Royal Navy -hamnarna.
Läs Mer
Historia Podcasts

Tre demonstranter dör i Orangeburg -massakern

On the night of February 8, 1968, police officers in Orangeburg, South Carolina open fire on a crowd of young people during a protest against racial segregation, killing three and wounding around 30 others. The killing of three young African Americans by state officials, four years after racial discrimination had been outlawed by federal law, has gone down in history as the Orangeburg Massacre.
Läs Mer