Historia Podcasts

Vilken ledare hade det bästa skottet vid världsbehörighet?

Vilken ledare hade det bästa skottet vid världsbehörighet?

Vilken världsledare eller diktator hade den bästa chansen på världsdominans? (dvs Hitler, Napoleon, Alexander den stora). I det här avsnittet diskuterar jag om ett sådant mål till och med är möjligt, och i så fall under vilka förhållanden.