Historia Podcasts

Varför hävdar Retsö att endast medlemmar/klienter i arabiska stammar betraktades som ”riktiga muslimer” i umayyadkalifatet före 750?

Varför hävdar Retsö att endast medlemmar/klienter i arabiska stammar betraktades som ”riktiga muslimer” i umayyadkalifatet före 750?

I sin bok "Araberna i antiken: deras historia från assyrierna till umayyaderna" skriver professor Jan Retsö:

Konflikterna förvärrades av det faktum att stammarna identifierade stamförbundet med det islamiska samfundet, så att endast medlemmar av de stammar som tillhör federationen eller deras klienter kunde betraktas som riktiga muslimer.

Hur kommer Retsö fram till denna slutsats? Vilka historiska källor, om några, säger att en individ inte kunde betraktas som en riktig muslim i Umayyad -riket före 750 e.Kr. om de varken tillhörde en arabisk stam eller var en klient till en sådan stam?


Jag tror att det huvudsakliga beviset han använde är avseende "algezia" som är skatter som betalas av icke-muslimer enligt islamisk lag "shariaa" och under Ummayad-tiden fortsätter de att ta denna skatt från icke-araber trots att de konverterade till islam.