Ordböcker

Kultur

Kultur

Uppförande, sedvaner, övertygelser, konst, institutioner och praxis hos en kropp av människor.