Historia Podcasts

Kejsar Domitianus liv #11 - The Last Flavian, Roman History Documentary Series

Kejsar Domitianus liv #11 - The Last Flavian, Roman History Documentary Series

Kejsaren Domitianus kommer ihåg som en tyrann och hans senare år på tronen som en "skräckvälde". Och att hans död medförde återupprättandet av friheten och den härliga härskningen för de "fem goda kejsarna".
Det som ofta talas mindre om är att han var en duktig administratör, en reformator av ekonomin och imperiet blomstrade under hans regeringstid.

Östra romersk historia:
https://www.youtube.com/channel/UCGRhKKPf80FgqDS-qStL0WQ

Annaler och historier - (Tacitus)
https://amzn.to/2LfzPFB

De tolv kejsarna - (Suetonius)
https://amzn.to/2HRSNBq

Dios romerska historia - (Cassius Dio)
https://amzn.to/2Li9arQ

69 AD: The Year of Four Emperors - (Gwyn Morgan)
https://amzn.to/33lsEBu

Kejsaren Domitian (Brian W. Jones)
https://www.amazon.com/Emperor-Domitian-Brian-W-Jones/dp/0415101956

The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome - (Chris Scarre):
https://amzn.to/2YTPAW8

Musik och ljud från Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/

#Emperorsofrome #Romanemperors #SPQR #Romanhistory


Ludus Magnus

De Ludus Magnus (även känd som Great Gladiatorial Training School) var den största av gladiatorskolorna i Rom. Det byggdes av kejsaren Domitian (r. 81–96 v.t.) i slutet av första århundradet v.t., tillsammans med andra byggprojekt som han genomförde, såsom tre andra gladiatorskolor i hela Romarriket. Träningsskolan ligger direkt öster om Colosseum i dalen mellan Esquiline och de kaeliska kullarna, ett område som redan är ockuperat av republikanska och augustiska strukturer. Även om det finns rester som är synliga idag, tillhör de en rekonstruktion som ägde rum under kejsaren Trajanus (r. 98–117) där Ludus -planet höjdes med cirka 1,5 meter (4 fot 11 tum). Ludus Magnus var i huvudsak en gladiatorarena där gladiatorer från hela Romarriket skulle bo, äta och träna medan de genomgick gladiatorutbildning som förberedelse för striderna vid gladiatorleken som hölls på Colosseum.


Förföljde Domitian kyrkan? Tar en mer kritisk titt- Gästartikel av Mark Wilson

Jag lägger ut en artikel här av Mark Wilson om den förmodade förföljelsen av kyrkan av kejsaren Domitianus. Den ursprungliga artikeln finns på: http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/post-biblical-period/domitian-persecution-of-christians/?mqsc=E3900573&utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=BHDDaily%20Newcamp_00 .

Alternativa fakta: Domitians förföljelse av kristna
Var den romerska kejsaren Domitian verkligen den stora förföljaren av kristna?

När jag åter besökte en kritisk biografi om den romerska kejsaren Domitian av forskaren Brian W. Jones nyligen, 1 blev jag påmind om att "alternativa fakta" och "falska nyheter" inte bara är ett samtida fenomen. Ibland försökte gamla författare på samma sätt snurra sin version av sanningen. Jones hanterar den välbekanta linjen att Domitian, som regerade mellan 81 och 96 v.t., var en stor förföljare av kristna. Detta "faktum" är nu standardlager i mycket populärt skrivande om Uppenbarelseboken och finns till och med i vissa vetenskapliga artiklar. I sin diskussion repeterar Jones noga hur detta ”faktum” utvecklades.

Eusebius i sin kyrkohistoria (CH) ger den första referensen till att Domitian förföljer kyrkan. Denna antika kristna historiker skrev över tre århundraden senare i början av fjärde århundradet v.t. och citerar först Melito från Sardis, som nämnde att Domitianus framförde förtalande anklagelser mot kristna (CH 4.26.9). Han citerar också Tertullianus, som hävdade att Domitian var grym som kejsaren Nero (r. 54–68 v.t.), men att Domitian var mer intelligent, så han slutade med sin grymhet och återkallade de kristna han hade förvisat (CH 3.20.9). Eusebius citerar också Irenaeus, som hävdade att Domitians förföljelse endast bestod av Johannes förvisning till Patmos och andra kristnas landsflykt till ön Pontia (CH 3.18.1, 5).

Trots dessa försiktiga uttalanden från tre tidigare författare snurrade Eusebius sedan sitt eget alternativa faktum genom att hävda att Domitian, liksom Nero, hade "väckt förföljelse mot oss" ("anekinei diōgmon" CH 3.17). Härifrån förstorades traditionen av Orosius (d. 420 v.t.), som i sin historia mot hedningarna skrev att Domitian utfärdade edikt för en allmän och grym förföljelse (7.10.5). Trots brist på bevis konstaterar Jones att traditionen om Domitians förföljelse kvarstår: ”Från en skröplig, nästan obefintlig grund, utvecklades den gradvis och växte sig stor.” 2 Således växte de alternativa fakta som såldes av dessa gamla historiker till en truism av Kristen historia.

Ingen hednisk författare på den tiden anklagade Domitian, som de hade Nero, för att förfölja kristna. Plinius fungerade till exempel som advokat under Domitianus och skrev i ett brev till Trajanus (r. 98–117 v.t.) att han aldrig var närvarande vid rättegången mot en kristen (bokstäver 10.96.1). Detta är ett märkligt påstående för en av Domitias tidigare tjänstemän om kristen förföljelse var så utbredd. Arkeologen Julian Bennett, som har skrivit en biografi om Trajanus, nämner inte heller någon allmän förföljelse av kristna vid denna tidpunkt. Domitians avrättning av Clemens har ibland kopplats till senatorns uppenbara "ateism", en term som ibland ges till kristna. Det finns dock ingen "rökpistol" som kopplar Clemens död till kristen förföljelse.3 Så Jones drar slutsatsen: "Det finns inga övertygande bevis för en domitianisk förföljelse av de kristna." 4

I den fria e -boken Paul: Jewish Law and Early Christianity, lär dig mer om de kulturella sammanhangen för Paulus teologi och hur judiska traditioner och lagar sträckte sig in i tidig kristendom genom Paulus dubbla roller som kristen missionär och farisé.

Ett relaterat "faktum" är att Domitianus hävdade titeln Dominus et Deus ("Herre och Gud"). Beviset här är blandat. Poeten Statius (Silvae 1.6.83–84) uppger att Domitian avvisade titeln Dominus som hans föregångare Augustus (den första romerske kejsaren) hade gjort. Historikern Suetonius (Life of Domitian 13.2) rapporterar att Domitian dikterade ett brev som började, "Vår Herre och Mästare beordrar ...", men det var bara hans sycofantiska tjänstemän som började tala till honom på detta sätt. Historien pryddes igen av senare historiker till den grad att Domitian sägs ha beordrat att den ska användas. Jones tycker historien är otrolig eftersom Domitian var känd för sin vanliga uppmärksamhet på teologiska detaljer i traditionell romersk gudstjänst, så han skulle inte ha antagit ett sådant upprörande gudomligt språk. Efter deras död var det bästa som kejsare kunde hoppas på att kallas Divus (gudomligt), inte Deus (Gud). Om Domitian var en sådan stormann som beställde dyrkan för sig själv, varför har inga inskriptioner hittats med denna formel? Det finns faktiskt inga epigrafiska bevis som vittnar om att kristna tvingas kalla honom ”Herre och Gud”.

Varför är Domitians arv så grumligt i de gamla källorna? Mordet på Domitianus 96 v.t. upphörde med den flaviska dynastin, och dynastin som grundades av Nerva, nästa romerske kejsare, varade in på 300 -talet v.Eftersom Domitian hade kränkt den aristokratiska eliten, beordrade senaten att hans minne skulle fördömas. Även om Suetonius (Domitian 8.1) uppgav att Domitian noggrant och samvetsgrant administrerade rättvisa, fortsatte senare författare som Dio Chrysostom (67.2.4) sitt skadade rykte med hjälp av alternativa fakta.

Jones skriver som en romersk historiker utanför bibelstudier, men en nytestamentlig forskare har på liknande sätt formulerat denna uppfattning. Leonard Thompson konstaterar att en mer kritisk läsning av Eusebius väcker tvivel om en utbredd förföljelse av kristna under Domitianus. Han drar slutsatsen att ”de flesta moderna kommentatorer inte längre accepterar en domitianisk förföljelse av kristna.” 5 Vissa författare anser att Uppenbarelseboken är en källa för en förföljelse av Domitian, även om John aldrig identifierar en specifik kejsare. Om så är fallet skulle Uppenbarelseboken vara den enda gamla källan som pekar på en sådan förföljelse.

Över två decennier sedan två romerska historiker och en forskare i Uppenbarelseboken uttalat en dödlig dominerande förföljelse, fortsätter sådana påståenden att cirkulera i artiklar, böcker och predikningar. Detta visar hur lång tid det tar att avvisa ”alternativa fakta” ​​som har cirkulerat i över 1500 år i kristenheten. Litterära texter kan så alternativa fakta, men arkeologiska realia, såsom inskriptioner och mynt, har hjälpt till att misskreditera de påstådda fakta. De ”falska nyheterna” som Domitian föranledde en hård förföljelse av kristna och att hans anspråk på att vara ”Mästare och Gud” framkallade denna förföljelse måste tas bort från våra ”fakta” ​​om den tidiga kyrkan.

Mark Wilson är chef för Asien Minor Research Center i Antalya, Turkiet, och är en populär lärare på BAS Travel/Study tours. Mark tog sin doktorsexamen i bibelstudier från University of South Africa (Pretoria), där han fungerar som forskare i biblisk arkeologi. Han är för närvarande docent extraordinär i Nya testamentet vid Stellenbosch University. Han leder fältstudier i Turkiet och östra Medelhavsområdet för universitet, seminarier och kyrkor. Han är författare till Bibliska Turkiet: En guide till de judiska och kristna platserna i Mindre Asien och seger genom lammet: En guide till uppenbarelse på vanligt språk. Han är en frekvent föreläsare vid BAS: s bibelfest.

1. Brian W. Jones, The Emperor Domitian (New York: Routledge, 1992).

2. Jones, kejsaren Domitian, s. 114.

3. Julian Bennett noterar att anklagelsen mot Clemens och hans familj var att de hade antagit judiska religiösa sätt. Han överväger sedan om judendomen eller kristendomen är avsedd och väljer det senare som "mer sannolikt". Se Julian Bennett, Trajanus: Optimus Princeps (London: Routledge, 1997), sid. 68.

4. Jones, kejsaren Domitian, s. 117.

5. Leonard L. Thompson, The Book of Revelation: Apocalypse and Empire (Oxford: Oxford Univ. Press, 1990), sid. 16.

För mer information om huruvida Domitian förföljde den tidiga kyrkan, se min bok, Who Is This Babylon? Jag tillhandahåller mycket dokumentation för att visa att, som Wilson har visat, det finns praktiskt taget inga bevis för att Domitian någonsin förföljde kyrkan.

Denna bok bevisar att Domitian aldrig förföljde den tidiga kyrkan!


Roms historia

41b- The Gallic Wars

Från 57-52 f.Kr. erövrade Caesar långsamt Gallien. Längs vägen gick han in i Germania två gånger och ledde den första romerska expeditionen till Storbritannien. Slutligen tvingades den sista galliska armén att kapitulera i Alesia.

Kommentarer

Du kan följa den här konversationen genom att prenumerera på kommentarflödet för det här inlägget.

Skulle det vara möjligt att lägga upp några kartor över Gallien. Det skulle vara en stor hjälp när du lyssnar. Som alltid, en fantastisk podcast, fortsätt så

Din podcast är jättebra! Jag ser verkligen fram emot det och missade det när du var i paus. Alltid intresserad av historia tog jag latin på gymnasiet (för år sedan) och var alltid fascinerad av berättelserna. Mycket av det är mycket relaterat till vår tid idag. Många lärdomar att lära. Jag älskar humor och avslappnad leverans. Fortsätt med det stora arbetet.

om carlsberg gjorde podcaster, gjorde de förmodligen den här. Magic - Majestas (Storbritannien)

Fantastiskt, jag är så glad att du är tillbaka, det här är den enda podcast jag lyssnar också. Jag antar att det har en extra bonus att vara pedagogisk, men det känns knappast så. Bara njuta av spänningen och intrigen, liksom din leverans.

Jag har lyssnat ett tag och saknade verkligen de 5 månaderna. Välkommen tillbaka.

Kan du försöka lägga till lite teknisk detalj när det är möjligt? Hur många människor var det i *** stammen. Hur många romare på vart och ett av de 80 eller 800 fartygen?

Det skulle hjälpa min mentala image.

p.s. Om du behöver några biljetter för att se dina Mariners spela mina Padres, meddela mig.

Jag - bland många andra jag är säker på - är så glad att du har återvänt. Vad spännande att se den nya 'cast ' under vår dyrbara historia om rom ' itunes -länk - trodde aldrig att jag skulle bli så glad att se en blå knapp!

Du kommer att hitta ett litet bidrag till orsaken - köp ett gott italienskt vin före din nästa inspelning - och något att tillägga (även om du redan har passerat den tidiga eran.

Även om viner hade utvecklats från den vilda druvan Vitis vinifera i årtusenden var det inte förrän den grekiska koloniseringen som vinframställningen blomstrade. Vinodling introducerades till Sicilien och södra Italien av de mykeniska grekerna [3], och var väl etablerad när den omfattande grekiska koloniseringen skedde omkring 800 f.Kr. [4] [5] Det var under det romerska nederlaget för kartagerna (erkända mästare i vinframställning) under det andra århundradet f.Kr. som den italienska vinproduktionen började blomstra ytterligare. Storskaliga, slavkörda plantager växte fram i många kustområden och spred sig i en sådan utsträckning att kejsaren Domitianus år 92 tvingades förstöra ett stort antal vingårdar för att frigöra bördig mark för matproduktion.
Under denna tid var vinodling utanför Italien förbjuden enligt romersk lag. Exporten till provinserna gjordes i utbyte mot fler slavar, särskilt från Gallien där handeln var intensiv, enligt Plinius, på grund av att invånarna var besatta av italiensk vin, drack det oblandat och utan återhållsamhet. [6] Romerska viner innehöll mer alkohol och var i allmänhet kraftfullare än moderna fina viner. Det var vanligt att blanda vin med en bra andel vatten som annars kan ha varit smaklöst, vilket gjorde att vin dricker en grundläggande del av det tidiga italienska livet. & Quot

Slutligen: Per & quotAnonym & quot ny begäran - en länk till wiki -Galliens webbplats som innehåller en fin karta över Gallien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaul

Jag har lyssnat på dig från avsnitt nr. 03, och jag måste säga att denna podcast är något annat. Jag erkänner att jag är en ivrig användare av podcaster, men den här har jag lyssnat igenom från första till sista avsnittet minst 5 - 6 gånger nu. Jag älskar historia, och podcaster/ljudböcker är ett fantastiskt sätt att förvandla tråkiga arbeten (som att återge bläckritningar och sånt. Jag är en illustratör/designer) till en ren glädje.
Jag vet. Jag borde ha nappat innan, men. eeee bra. här är jag nu.
Tack så mycket, och nästa gång min lön checkar högt (jag är ensam förälder) kommer jag att sparka lite uppskattning ditt sätt. det är välförtjänt.
Var försiktig och fortsätt komma.
Din lugnande röst har mer än en gång förvandlat en mörk dag till något uthärdligt. tack åter igen.

Jag har tyckt mycket om din serie sedan jag hittade den på iTunes för några veckor sedan. Jag kan se av de andra kommentarerna jag har läst här att du har mötts med nästan enhälligt beröm för ditt arbete. Jag skulle vilja lägga till min röst till massan av beundrare, med en liten skillnad.
en mindre kritik.

Ditt uttal av några av namnen och termerna kräver lite arbete. Jag vill inte ha tråkigt med en komplett lista men som exempel:
'Vercingetorix ' uttalas med ett hårt G, inte ett mjukt och uppenbarligen har du inte haft mycket erfarenhet av att använda ordet, 'Centurion '. Jag har aldrig hört det uttalas med så stor tonvikt på den sista stavelsen. Förlåt mig, men jag skulle ha trott att någon så uppenbart intresserad av romersk historia skulle visa språket mer bekant.
Jag vill uppmuntra dig att spendera lite tid på att lyssna på människor som faktiskt talar med hänvisning till antika Rom, snarare än att bara läsa den ur en bok. HBO 's Rom, är en utmärkt serie som du måste ha sett, men där är andra också.
Ytterligare en romersk dramaserie, I Claudius, producerades av BBC på sjuttiotalet, baserad på romanen av Robert Graves. Jag kan inte rekommendera denna show tillräckligt högt. Brittiska dokumentärserier har också varit mycket underhållande och informativa, till exempel The Celts, som om minnet tjänar, har ett bra avsnitt om Vercingetorix. Ett annat skulle vara testamente, av John Romer. Detta är en historia av Bibeln och har ett fasinerande avsnitt om de tidiga kristna och det är slutligen dominans över det romerska riket ett måste för alla studenter i romersk historia.

Mitt enda syfte här är en uppriktig önskan att hjälpa. Jag skulle hoppas att en presentatör av historia som dig själv skulle vilja projicera en kunskapsflyt och lätthet med fakta inte en av ungdomlig okunnighet och naivitet '. Jag anklagar dig inte för att vara den senare, jag uppmuntrar dig bara att likna den förra.
Jag hoppas att du har tyckt att denna kritik är konstruktiv och jag önskar dig lycka till i fortsättningen av denna fina och utmärkta serie.

Jag ville bara säga vilken fantastisk sak du gör här. Men jag kan inte ladda ner avsnitt 1 2 3 och 5. Kan du fixa det? Tack.

också, baldicat = simpsons serietidning kille. Varför inte skicka ett mejl istället för att skriva allt det där för alla att se? dumhuvud.

Utmärkt podcast! Jag tillbringade lite tid på college för att studera romersk historia, men läraren gjorde ämnet otroligt tråkigt.

Din leverans gör dock detta ämne fascinerande.

Hej Mike, jag älskar din podcast. Tack för ditt fina arbete. Avsnitt 41-b laddas inte ner i iTunes (jag har försökt flera gånger under den senaste veckan) och jag undrade om andra hade detta problem. Jag hade verkligen missat det här avsnittet.
Tack igen.
Andy

När jag lyssnade på ditt avsnitt var det svårt att inte infoga ett obligatoriskt Asterix -skämt här. :-)

Bra jobbat. Du gör informationen så underhållande. Jag ser fram emot varje nytt avsnitt.

Här är ett citat från Momsens History of Rome.
Detta är anledningen till att Caesar är riktigt berömd. Hans inverkan på den moderna världens form kan inte underskattas.
Hämtad från eBook -projektet Gutenberg

& quotMen det faktum att detta stora folk förstördes av de transalpina krig
av Caesar, var inte det viktigaste resultatet av det stora företaget
långt mer betydelsefullt än det negativa var det positiva resultatet.
Det medger knappast något tvivel om att, om senatens styre
hade förlängt sitt sken av liv under några generationer
längre, folkmigrationen, som det kallas, skulle ha
inträffade fyra hundra år tidigare än det gjorde och skulle ha gjort
inträffade vid en tidpunkt då den italienska civilisationen inte hade blivit
naturaliserad antingen i Gallien, eller på Donau, eller i Afrika och
Spanien. I den mån den stora generalen och statsmannen i Rom
med säker blick uppfattade de tyska stammarna de rivaliserande antagonisterna
av den romersk-grekiska världen i den mån han med fast hand fastställde
det nya systemet för aggressivt försvar ner till dess detaljer,
och lärde män att skydda imperiets gränser vid floder
eller konstgjorda vallar, för att kolonisera de närmaste barbariska stammarna längs
gränsen med sikte på att avvärja de mer avlägsna,
och att rekrytera den romerska armén genom värvning från fiendens land
han fick det nödvändiga intervallet för den hellenico-italienska kulturen
att civilisera väst precis som det redan hade civiliserat öst.
Vanliga män ser frukterna av deras handling fröet som sås av män
av geni gror långsamt. Århundranden gick innan män förstod
att Alexander inte bara hade byggt upp ett flyktigt rike
i öster, men hade burit hellenismen till Asien igen i århundraden
förflutit innan män förstod att Caesar inte bara hade erövrat
en ny provins för romarna, men hade lagt grunden
för romanisering av regionerna i väst. Det var bara sent
eftervärlden som uppfattade meningen med dessa expeditioner
till England och Tyskland, så hänsynslös i militär synvinkel,
och så karg av omedelbart resultat. En enorm krets av människor,
vars existens och tillstånd hittills knappt var kända
sjömännens rapporter-som blandar lite sanning med mycket fiktion
och näringsidkaren, avslöjades på detta sätt för greker och romare
värld. & quotDagligen, & quot sägs det i en romersk skrift från maj 698,
Brev och meddelanden från Gallien tillkännager namn på folk,
kantoner och regioner som hittills inte varit kända för oss. & quot Denna utvidgning
av den historiska horisonten genom Caesars expeditioner bortom
Alperna var en lika viktig händelse i världens historia
som utforska Amerika av europeiska band. Till den smala cirkeln
av Medelhavsstaterna tillkom folken i centrala
och norra Europa, invånarna vid Östersjön och Nordsjön
till den gamla världen tillkom en ny, som därefter påverkades
av det gamla och påverkade det i sin tur. Vad den gotiska teodoriken
sedan lyckades, kom mycket nära att redan bäras
ut av Ariovistus. Om det hade hänt så hade vår civilisation gjort det
stod knappast i någon mer intim relation till det romersk-grekiska än
till den indiska och assyriska kulturen. Att det är en bro som ansluter
Hellas och Roms förflutna ära med det moderna tyget
historia att Västeuropa är romanskt och germanskt Europa
klassiker som namnen på Themistocles och Scipio har för oss
ett helt annat ljud från Asoka och Salmanassar
att Homer och Sofokles inte bara är som Vedorna och Kalidasa
attraktiv för den litterära botanisten, men blommar för oss i vår egen
trädgård-allt detta är Caesars arbete och, medan skapelsen
av hans stora föregångare i öst har nästan helt reducerats
att förstöra av medeltidens stormar, Caesars struktur
har överträffat de tusentals år som har bytt religion
och politet för mänskligheten och flyttade till och med centrum
av civilisationen själv, och den står upprätt för vad vi kan
beteckna som evighet. & quot
Jag skulle rekommendera det som bra läsning parallellt med THOR


3. Efterföljaren till Julius Caesar

Augustus, eller Octavian som han ibland kallas, antas ha varit Caesars son, och när han kom till tronen var han fast besluten att hämnas på sin fars död. Han var en begåvad, intelligent och kompetent kung, invald i rådet i mycket ung ålder. Han vann snart över människors hjärtan med sitt lugna och kompetenta tillvägagångssätt. Imperiet åtnjöt en lång fredstid under hans regeringstid, känd som Pax Romana. Augustus presenterar i Bibeln som den första romerska kungen som har gjort en folkräkning av folket, detta var anledningen till Maria och Josefs resa till Betlehem. Han berikade staden under hans regeringstid, och Rom blomstrade under denna period.


Forntida Rom ”” Vem är Domitian?

Att dyrka romerska gudar och gudinnor var en populär trend i antiken, men det kom en tid då detta trossystem inte längre följdes på samma sätt. Detta innebar att vissa härskare kraftigt skulle stöta ihop med undersåtarna som vände ryggen mot de romerska gudarna för ett annat trossystem. I den här artikeln lär du dig mer om Domitian, som var den tredje och sista kejsaren av den flaviska dynastin.

Under de första åren av Domitianus karriär överskuggades hans existens av hans bror Titus, som var känd som en utmärkt militär ledare för sin roll i det första judisk-romerska kriget. Så länge hans far Vespasian var vid makten var Domitian inte i framkant. De två bröderna skilde sig åt, eftersom Titus hade många ämbeten under sin fars styre, medan Domitian fick utmärkelser men inget ansvar. När Vespasian dog 79 blev Titus hans efterträdare. En dödlig sjukdom tog dock oväntat livet av ledaren 81. Detta lämnade Domitianus som den nya kejsaren ”” en titel som kom från Praetorian Guard.

Domitian var en stark anhängare av att tro på gudomarna och när han hade tagit makten trodde allt fler människor på en annan Gud. Den sista boken i Bibeln (kallad The Apocalypse of Saint John) tros ha skrivits under Domitianus regeringstid, som var i slutet av 1 -talet. Allt fler människor började lägga märke till att följa i ett annat trossystem.
Tre hundra år senare berättade Eusebius från Caesarea om den första utbredda förföljelsen av kristna och judar som inträffade under Domitianus ’s styre. Texter säger att Domitianus var emot alla andra religioner utanför det romerska trossystemet ”” han var en tyrann för dem som inte kände på samma sätt som han. På grund av detta mötte han naturligtvis grumbling av sina nära rådgivare och vänner som andra kejsare före honom. Han skulle svara genom att döda sina motståndare.

Domitian avrättade många inflytelserika politiker och rika medborgare, men det var hans sekreterare Epaproditus död som var det sista strået. För att få ett slut på hans tyranni, en man vid namn Stephanus (tillsammans med flera andra) konspirerade för att döda Domitian. Planen innebar att Stephanus låtsades vara skadad i flera dagar så att han kunde gömma en dolk under sina bandage. Han besökte Domitian i sitt sovrum och använde kniven för att hugga kejsaren i ljumsken. Det var då som flera män attackerade Domitian (inklusive en gladiator) ”” alla huggade honom tills han var död.

Samma dag som Domitian mördades blev hans rådgivare Nerva hans efterträdare. Kejsarens minne smittades när den romerska senaten dömde det till glömska. Senatoriska författare, till exempel Plinius den yngre, skulle publicera historier som visade Domitianus som en “ -grym och paranoid tyrann. De tror att Domitian kan ha varit hänsynslös, men ändå var en effektiv autokrat, som lade grunden för att kultur, ekonomi och politik skulle trivas under 2 -talet.


En karta från hsie-kingsgrove, som beskriver utformningen av Rom under sena romerska republiken. Observera bristen på Colosseum.

Bildtext: Tre mynt som visas på HMNS Special Exhibit of Gladiators: Heroes of the Colosseum. (Vänster till höger: kejsarna Vespasian, Titus och Domitian.) Foto taget av Franklin Alexander.

De tre mynten ovan medan de är godtyckliga vid första anblicken, beskriver både medlemmarna i den flaviska dynastin: Vespasian, Titus och Domitian, samtidigt som de visar 'hjärnorna' bakom Colosseums konstruktion, som under antik romersk tid var känd som den flaviska amfiteatern ( 2005, skägg). Och även om den flaviska dynastin (69 CE- 96 CE) var en relativt kort dynasti i jämförelse med de andra romerska dynastierna, har Flavians "bidrag" bevisat sin kulturella livslängd och är utan tvekan enastående. För att ge en kort översikt över byggandet av Colosseum måste man gå tillbaka till Nero-regeln (37 CE-68 CE). Nero har blivit en av de mest ökända figurerna i historien, delvis på grund av hans ökända handlingar att mörda sin egen mor och sin första fru, samtidigt som han påstås spela fiol medan Rom brann. Det är det som kom efter brinnandet av Rom 64 CE som är viktigt för sammanhanget av Colosseums ursprung. Den förödande elden gjorde det möjligt för en ny tomt att bli tillgänglig, och det var på denna tomt som Nero byggde sin ”Domus Aurea”(Engelska:“ Golden House ”). Neros gyllene hus skulle uttrycka det lätt extravagant, komplett med 300 "underhållnings" rum, en massiv bronsstaty av Nero själv och en konstgjord sjö för att toppa det hela. Efter Neros självmord 68 e.Kr. beslutade hans efterträdare (flavianerna) att bryta alla band till Nero, som på grund av sin påkostade livsstil och andra offentliga angelägenheter hade hemska PR med den romerska allmänheten. Som sådan avvecklades Neros gyllene hus under flavianerna och användes som råvara för andra projekt, och ett av dessa andra projekt var annorlunda än själva Colosseum. Ett sista faktum om Colosseum skulle vara att det byggdes på Gyllene husets konstgjorda sjö, vilket gjorde att Colosseum kunde översvämmas för speciella vattenevenemang och strider med relativt enkelhet.

Bildtext: Ovan är ett konstnärligt intryck av Nero -kolossen, originalet byggt direkt utanför huvudentrén till Neros "Domus Aurea" (Golden House). Statyn skulle senare flyttas till utsidan av Colosseum, enligt detaljerna längst ner på bilden. Bild från National Geographic magazine, september 2014.

Denna blogg har bara gett en glimt av de artefakter som visas just nu på HMNS specialutställning: Gladiators: Heroes of The Colosseum och om man vill veta mer om ämnet i Rom stad nedan har en lista med rekommenderade avläsningar getts för vart och ett av delämnena ovan.

Rekommenderade avläsningar:

 • Romulus och Remus:
 • Kapitel 5: "Urbaniseringens början i Rom ”av Christopher Smith
 • Suetonius De tolv kejsarnas liv: (tillhandahålls internetlänk nedan)
 • nationella geografiska September 2014 problem: "Tänker om Nero”(Nedan finns en länk till artikeln)
 • Colosseum (världens underverk) Av: Keith Hopkins och Mary Beard

Bildadresser i utseendet:

Från framstående föreläsare till vetenskapliga forskare till besökande kuratorer till volontärer till ledare inom sina respektive områden, bjuder vi ofta in gästförfattare att bidra med innehåll till vår blogg. Du hittar en mängd information skriven av dessa fascinerande individer när vi försöker utöka din kunskapsnivå med varje inlägg.


Kejsar Domitianus liv #11 - The Last Flavian, Roman History Documentary Series - History

Introduktion:

I den här lektionen tar eleverna fram en dokumentärfilm om viktiga historiska personer från Romarriket. De kommer också att skapa affischer för att ingå i en tidslinje i klassrummet som visar när var och en av dessa människor levde och deras inverkan på imperiet. Som en sista aktivitet kommer eleverna att tillämpa det de har lärt sig genom att diskutera hur dessa forntida romare har påverkat världshistorien och fortsätter att påverka oss idag.

Ämnesområden:

Världshistoria, samhällskunskap, kommunikationskonst och teater-/dramastudenter

Betygsnivå: 6-12

Lektionsmål:

 1. Arbeta i små grupper för att använda sina tidigare historikunskaper för att svara på frågor om viktiga historiska personer från antika Rom.
 2. Använd visningskunskaper för att lära dig fakta om fyra viktiga romare och använd det de har lärt sig i klassdiskussioner.
 3. Utför internetforskning om en betydande person från Romarriket och använd denna information för att skriva ett originalmanus till en scen med deras historiska figur.
 4. Skapa en affisch som sammanfattar viktiga detaljer om personen de undersökte och presentera denna affisch för klassen som ett sätt att sammanfatta detaljer om deras historiska figur.
 5. Spela ut deras ursprungliga scen medan du spelas in som en del av en klassdokumentär
 6. Använd deras visningskunskaper för att lära dig fakta om historiskt betydelsefulla romare när de tittar på klassdokumentären.
 7. Skriv ett skriftligt svar på frågor relaterade till de olika historiska personer som profileras i klassdokumentären.

McREL Compendium of K-12 Standards Adressed:

Världshistoria
Standard 9: Förstår hur stora religiösa och storskaliga imperier uppstod i Medelhavsområdet, Kina och indiska från 500 f.Kr. till 300 CE.
Standard 11: Förstår stora globala trender från 1000 BCE till 300 CE.

Historisk förståelse
Standard 1: Förstår och vet hur man analyserar kronologiska samband och mönster.
Standard 2: Understands the historical perspective.

Writing
Standard 2: Uses the stylistic and rhetorical aspects of writing.
Standard 3: Uses grammatical and mechanical conventions in written compositions.
Standard 4: Gathers and uses information for research purposes.

Reading
Standard 5: Uses the general skills and strategies of the reading process.
Standard 7: Uses reading skills and strategies to understand and interpret a variety of informational texts.

Listening and Speaking
Standard 8: Uses listening and speaking strategies for different purposes.

Viewing
Standard 9: Uses viewing skills and strategies to understand and interpret visual media.

Theatre
Standard 1: Demonstrates competency in writing scripts.
Standard 2: Uses acting skills.

Working with Others
Standard 4: Displays effective interpersonal communication skills.

Estimated Time:

This should take two to three 90-minute class periods or four to five 50-minute class periods, plus additional time for extension activities.

Note: If all aspects of the project are completed in class, the amount of time needed could vary based on the number of students and their abilities.

 • Video clips necessary to complete the lesson plan are available on The Roman Empire in the First Century Web site. If you wish to purchase a copy of the program, visit the PBS Shop for Teachers [Purchase DVD or Video].
 • Who's Who in Roman History Planning Guide [Download PDF here (169k)], part of this lesson plan.
 • Internet access to complete research used to prepare documentary scripts.
 • Access to word processing programs for writing scripts (optional).
 • One poster board for each student.
 • Various art and craft supplies for creating timeline materials and backdrops for filming.
 • Costumes and props for use in documentary.
 • Video camera and tape for recording the documentary.
 • Television and VCR for playing documentary for the class.
 • Nine banners to be placed above student poster boards. Banners should be labeled:
  60-41 BC, 40-21 BC, 20-1 BC, 0-19 AD, 20-39 AD, 40-59 AD, 60-79 AD, 80-99 AD, and 100-180 AD (optional - have students create these banners as part of a class project).
 • After defeating Antony and Cleopatra, he became Rome's first emperor.
 • He was arrested and put to death for political subversion. This launched a whole new religion world-wide.
 • He was known as the emperor who "fiddled while Rome burned".
 • He was known as a great scholar and writer and was credited with writing a 37-volume encyclopedia of the natural world.
 • Episode 1: The Peace of Rome [watch clip, duration 1:32]
 • Episode 2: Jesus the Criminal [watch clip, duration 1:42]
 • Episode 3: Rome Burns [watch clip, duration 2:30]
 • Episode 4: Pliny the Elder [watch clip, duration 2:56]

4. Explain that as a class, students will be working together to create a documentary entitled Who's Who in Roman History. Distribute the Who's Who in Roman History Planning Guide [Download PDF here (169k)] to each student. Review the specific requirements of the project as a class.

 • Emperors: Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan
 • Roman Enemies: Marc Antony, Cleopatra, Boudicca, Josephus
 • Religious Leaders: Jesus, Paul, Philo
 • Scholars and Authors: Virgil, Ovid, Seneca, Petronius, Pliny the Elder, Pliny the Younger, Juvenal
 • Military Leaders: Germanicus
 • Women: Agrippina the Younger, Messalina, Julia

7. Provide class time to gather props, costumes, and create backdrops for filming purposes. All students should work as a group to accomplish these tasks.

8. Assign specific times for students to record their portion of the documentary based upon where their character appears in the historical timeline.

9. After all students have filmed their scenes, air the documentary for all students in the class to see.

10. When the documentary ends, each student should present his/her poster about the historical figure they represent. These should be done in chronological order, as they were in the documentary. Students should take one to two minutes to summarize their person by discussing the content of the poster. Each student should then hang his/her poster under the banner that represents the time when the historical figure lived.

 1. From your research and viewing the Who's Who in Roman History documentary, what did you learn about life in ancient Rome? List and discuss at least three major points.
 2. If you could have been anyone featured in the film, who would you have chosen, and why?
 3. Of the people featured in the documentary, who do you believe contributed the most to ancient Rome and why?
 4. Of all of the people profiled in the documentary, which three have impacted the most historically and continue to have an impact on today's world? Explain your answer.
 1. Students could receive participation grades for class discussion and group work activities.
 2. An accuracy grade could be assigned for the content of the script.
 3. Performances could be assessed using a scoring guide or peer and self evaluations as the documentary is being aired.
 4. An accuracy and quality grade could be assigned for the poster and the presentation of it to the class.
 5. A completion or accuracy grade could be assigned for the written response activity.

1. Using the last two questions from the written response activity in Procedures, step 11, conduct a classroom debate about the contributions of the ancient Romans, their historical impact, and their continued influence in today's world. Encourage students to use their research findings to support their opinions.

2. Learn more about the Roman theater and re-enact your scenes the way it would have been done in ancient Rome using actors with masks and narrators. Perform your scenes for one another or students in other classes.

3. Present the Who's Who in Roman History documentary to another group of students as a way to teach them about the Roman Empire. This could be particularly useful to elementary school students studying similar topics.


List of Episodes

Episode 3: The Roman Republic- Follows the First days of the Roman Republic, the Senate and the Republic’s first heroes. Also shows us the start of Rome’s terrible relationships with their Barbarian neighbors.

Episode 4: The Conquest of Italy- Shows us Rome’s wars with the E*ruscans, the Samnites, The Greekoids, The G*uls and Pyrrhus of Epirus.

Episode 5: The Punic Wars- Rome butts heads with Carthage, Great heroes such as Hannibal and the Scipio Africanus fight each other in the Punic Wars.

Episode 6: Republican Deathrows- Introduces us to the Greek Kingdoms, the escapades of Gaius and Tiberius Gracchi (both commies) and the clash between the OPTIMATES (the Good guys, led by Sulla) and the Populares (the bad guys, led by Gaius Marius). Also introduces us to the children of Chaos, the G*rms.

Episode 7: The 1st Triumvirate- In the Republic’s last days, three men come to dominate Roman Politics. This episode covers the soon to be triumvirs (Pompey, Crassus and the Divine Julius Caesar), the further expansion of Rome, the Slave revolt of Spartacus and the introduction of the Jews.

Episode 8: Julius Caesar- Follows the life of Julius Caesar from his conquests in Gaul and Britannia to his death at the hands of the senators in Rome.

In this episode, the Republic takes its last breath and is ended once and for all.

Episode 9: Augustus, the 1st Emperor- Julius Caesar’s nephew, Octavian (Later Augustus), establishes the Roman Empire after a few civil wars. He does this with the help of his friends Agrippa, Virgil and Maecenas while his family is being slowly massacred by his wife, Livia.

Episode 10: The Mad Emperors- This episode follows Augustus’ successors (The Julio-Claudian Dynasty) as they rule the empire. The Praetorians' corrupt tendencies show.

Episode 11: The Pax Romana- Covers the Year of the Four Emperors and The Flavian Dynasty (Vespasian and his Sons Titus and Domitian)

Episode 12: The Five Good Emperors- Covers the Nerva-Antonine Dynasty with emperors such as Nerva (That guy from the last 3 videos), Trajan (The Based Conqueror), Hadrian (The smiter of Semites and Master of twinks), Antonious Pius (Didn't really do much) and Marcus Aurelius ( The Philosopher Emperor).

Episode 13: The Severan Dynasty- Covers the Year of the Five Emperors (Pertinax, Didius Julianus, Pescennius Niger, Clodius Albinus, and Septimius Severus) and the years of the Severan Dynasty (Septimius Severus, Geta, Caracalla, (Interlude: Macrinus) Elagabalus, and Alexander Severus). This is the last moments before the Crisis of the Third Century came.


Life of Emperor Domitian #11 - The Last Flavian, Roman History Documentary Series - History

A Christian Apologetics Ministry Dedicated to Demonstrating the Historical Reliability of the Bible through Archaeological and Biblical Research.

Research Topics

Research Categories

Amazing Discoveries in Biblical Archaeology
Ancient Manuscripts, Translations, and Texts
Book & Video Reviews
Conquest of Canaan under Joshua & the Inception of the Period of the Judges 1406-1371 BC
Contemporary Issues
Devotionals
Digging for Truth TV
The Divided Monarchy of Israel & Judah 932-587 BC
The Exodus & Wilderness Wanderings under Moses 1446-1406 BC
Flood of Noah ca. 3300 BC
Founder's Corner
General Apologetics
Investigating Origins
Israel in the Era of the Judges 1371-1049 BC
The United Monarchy 1049-932 BC
Ministry Updates
The New Testament Era 25-100 AD
Patriarchal Era 2166-1876 BC
Videos/Audio
Insights to Better Bible Study
What is Biblical Archaeology?
People, Places, and Things in the New Testament
People, Places, and Things in the Hebrew Bible
ABR Media
Promised Land Diaries
Architecture and Structures in the Bible
Ancient Near Eastern Studies
Biblical Chronologies
The Shroud of Turin
The Daniel 9:24-27 Project
Egyptology
Khirbet el-Maqatir Excavation 1995-2000 & 2008-2016
Biblical Criticism and the Documentary Hypothesis
Shiloh
Creation & Early Man ca. 5500 BC
Sojourn of Israel in Egypt 1876-1446 BC
The Babylonian Exile & the Persian Period 587-334 BC
The Intertestamental Period 400 BC-25 AD
The Patristic Era 100-450 AD
Ark of the Covenant
The Life & Ministry of the Lord Jesus Christ & the Apostles 26-99 AD
Tall el-Hammam Field Reports
Coins of the Ancient World
Khirbet el-Maqatir Research Articles

Outreach

Emperor Domitian, the self-proclaimed 'Lord and God' and ruthless dictator, reigned from AD 81 to 96. He was the son of Emperor Vespasian and the brother of Titus, the conquerors of Jerusalem in AD 70. Late in life, Domitian become very superstitious. In fact, on the day before he was murdered.

This article was first published in the Spring 1999 issue of Bible and Spade.

Emperor Domitian, the self-proclaimed “Lord and God” and ruthless dictator, reigned from AD 81 to 96. He was the son of Emperor Vespasian and the brother of Titus, the conquerors of Jerusalem in AD 70. Late in life, Domitian become very superstitious. In fact, on the day before he was murdered, he consulted an astrologer. During this time he also consulted Apollo, the god of music and poetry, as well as light, truth and prophecy! Commemorating his superstition, the emperor minted coins depicting Apollo on one side and a raven, associated with prophecy, on the other (Jones 1989: 266).

The ancients believed a bird’s flight could foretell the future (Kanitz 1973–1974: 47) and Domitian looked to the raven to foretell his immediate future. Ironically, Suetonius, a Roman historian and senator, records, “A few months before he (Domitian) was killed, a raven perched on the Capitalium and cried, ‘All will be well,’ an omen which some interpreted as follows: . . . a raven . . . could not say, ‘It is well,’ only declared ‘It will be well’“ (Rolfe 1992: 385). Emperor Domitian died soon after and all was well!

The Apostle John, exiled to the island of Patmos about AD 95, received a more sure word of prophecy. Not from a raven or Apollo, but from the Lord Jesus Christ Himself. The Book of Revelation begins, “The Revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants—things which must shortly take place” (Rv 1:1). He goes on to say, “Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it, for the time is near” (Rv 1:3).

Emperor Domitian minted coins with the head of Apollo, (right) and the raven (left). He consulted Apollo, Roman god of music, poetry, light, truth and prophecy, for knowledge of the future. Depicted as a handsome young man, Apollo was also identified with Helios, the Greek sun-god. Emperor Domitian consulted the raven because its flight pattern was believed to predict the future. Christians have a “more sure word of prophecy.”

The Book of Revelation is a polemic against Emperor Domitian and the Roman world. While Domitian looked to Apollo and the raven to foretell the immediate future, the omniscient Lord Jesus Christ, infinitely greater than Domitian, revealed the future of the world in this book. He instructed John to:

write the things which you have seen [the vision of the glorified Son of Man—Rv 1], and the things which are [the situation of the seven churches in Asia Minor at the end of the first century AD—Rv 2–3], and the things which will take place after this [all the future events recorded in Rv 4–22] (1:9).

This article will examine several aspects of Domitian’s reign and John’s exile to Patmos.

In the 19th century, Bible scholars, linguists, pilgrims, travelers and military intelligence officers from America, England and the Continent began visiting the lands of the Bible. They described sites, recorded manners and customs, drew maps and sketched landscapes. This research began to open up the world of the Bible, making it no longer just a theological treatise, but a Book about real people, events and places. Another dimension these explorers provided students back home was intelligence information for European countries awaiting the collapse of the Ottoman Empire.

Remains of a gate built by Emperor Domitian at Hierapolis (modern Pamukkale) 6 mi north of Laodicea, Turkey. While he had his name inscribed on the gate when it was constructed, Domitian’s name was removed after his death, by edict of the Roman Senate.

At the turn of the 20th century, Sir William Ramsay explored, excavated and wrote about Asia Minor. Among his important works was Letters to the Seven Churches, about the world of Revelation 2–3. An important recent study on the setting of Revelation 2–3 is Colin Hemer’s Ph.D. dissertation under F.F. Bruce at the University of Manchester in 1969, entitled The Letters to the Seven Churches of Asia in their Local Setting.

I have tried to “follow in the footsteps” of these great explorers. First, by reading the accounts of their travels and, secondly, traveling to the places they visited, making my own observations and taking pictures. From this perspective, we will consider the historical setting of Revelation 1:9 and the Apostle John’s exile to Patmos. I begin with the assumption that Revelation was written in AD 95, during the reign of Emperor Domitian, not in the reign of Nero (Thomas 1994: 185–202).

A dedicatory inscription for the Sabastoi Temple in Ephesus. The name of Emperor Domitian had been chiseled out of the top four lines as a result of the damnatio memoriae issued by the Roman Senate.

The Self-Deified Emperor

Emperor Domitian had a definite ego problem! In Imperial Rome the senate would deify an emperor upon death (Kreitzer 1990: 210–17). However, like Gaius Caligula, and well attested by ancient writers, Domitian could not wait until death and deified himself.

Seutonius (AD 75-ca. 140), in his Lives of the Caesars, wrote: "With no less arrogance he began as follows in issuing a circular letter in the name of his procurators, ‘Our Master and our God bids that this be done’" [Dominus et deus noster hoe fieri iubet] (Rolfe 1992: 367).

He also delighted in the adulation of the people in the amphitheater when they shouted

“Good Fortune attends our Lord and Mistress” [Domino et dominae feliciter] (Rolfe 1992:367).

In Panegyricus (33.4), Pliny the Younger (ca. AD 61–113) wrote a tribute to Emperor Trajan:

He [Domitian] was a madman, blind to the true meaning of his position, who used the arena for collecting charges of high treason, who felt himself slighted and scorned if we failed to pay homage to his gladiators, taking any criticism of them to himself and seeing insults to his own godhead and divinity who deemed himself the equal of the gods yet raised his gladiators to his equal.

Dio Cassius, in his Roman History, wrote:

For he even insisted upon being regarded as a god [theos] and took vast pride in being called ‘master’ [despotus] and god [theos]. These titles were used not merely in speech but also in written documents” (Cary 1995: 349).

One Juventius Celsus . . . [conspired] . . . against Domitian . . . When he was on the point of being condemned, he begged that he might speak to the emperor in private, and thereupon did obeisance before him and after repeatedly calling him “master” [despoton] and “god” [theon] (terms that were already being applied to him by others) (Cary 1995: 349).

Later writers repeat the same claim and even embellish it (Jones 1992: 108). However, in Silvae 1.6:83–84, Statius claims Domitian rejected these titles. Other contemporary evidence seems to support the view that Domitian claimed deity. Unfortunately, no inscriptions with such titles on them have been discovered. Dio Cassius again adds an important detail, when he wrote:

After Domitian, the Romans appointed Nerva Coceius emperor. Because of the hatred felt for Domitian, his images, many of which were of silver and many of gold, were melted down: and from this source large amounts of money were obtained. The arches, too, of which a very great number were being erected to this one man, were torn down (Cary 1995: 361).

Upon his death, the Roman Senate was:

overjoyed . . . [assailed] the dead emperor with the most insulting and stinging kind of outcries . . . Finally they passed a decree that his inscriptions should everywhere be erased, and all record of him obliterated (Rolfe 1992: 385).

This decree, the damnatio memoriae, destroyed all the statues and inscriptions of Domitian, such as Domitian’s arch at Hierapolis and dedicatory inscriptions at the Temple of the Sabastoi in Ephesus (Friesen 1993a: 34).

A coin minted by Emperor Domitian in AD 84, depicting Jupiter, chief deity of the Roman pantheon. Also known by his Greek name Zeus, he is holding a thunderbolt (fulmen) in his right hand as a sign of his deity.

A marble portrait of Domitian with an oak-leaf crown, the so-called corona civica, found in Latina, Italy, and now in the National Roman Museum, was probably buried before the emperor died (Sapelli 1998: 24).

What could not be destroyed were coins minted by Domitian because it was impossible to recall all of them. They also provide evidence of Domitian’s boast of deity.

Numismatic Evidence

In an article entitled “The Jesus of the Apocalypse Wears the Emperor’s Clothes,” Dr. Ernest Janzen of the University of Toronto provided two lines of evidence from numismatics for Domitian’s claim to deity. First are coins minted in AD 83, called the DIVI CAESAR (“divine Caesar”) coins. Minted in gold and sliver, they had the bust of Domitia, the wife of Domitian, on the obverse with the inscription DIVI CAESAR MATRI and DIVI CAESARIS MATER, the mother of the divine Caesar! On the reverse was their infant son, born in the second consulship of Domitian in AD 73 and who died in the second year after he became emperor (AD 82) (Rolfe 1992: 345). He is depicted as naked and seated on a zoned globe with his arms outstretched surrounded by seven stars! The inscription surrounding it, DIVUS CAESARIMP DOMITIANIF, means “the divine Caesar, son of the emperor Domitian. “The infant is depicted as baby Jupiter, head of the Roman pantheon of gods, Janzen (1994: 645–647) said:

The globe represents world dominion and power, while stars typically bespoke the divine nature of those accompanied . . . the infant depicted on the globe was the son of (a) god and that the infant was conqueror of the world.

If he was the son of a god, then who was god? Of course, his father, Domitian! I cannot help but use my sanctified imagination and wonder if John did not have this coin in front of him when he penned “and in the midst of the seven lampstands One like the Son of Man, clothed with a garment down to His feet . . . He had in His right hand seven stars” (Rv 1:13, 16). He refers back to this vision in the letter to the church at Thyatira, when the Lord Jesus identifies Himself as the “Son of God” (Rv 2:18).

The second bit of numismatic evidence comes from the coins with the fulmen (“thunderbolt”), the divine attribute of Jupiter, on them, Janzen (1994:648, footnote 55) points out:

In 84 Domitian struck a reverse type Jupiter holding thunderbolt and spear. The first issue of 85 continued this type but the second issue witnessed the fulmen in Domitian’s hand. He and Jupiter would “share” the fulmen for the year 85–6 after which Jupiter remained as a regular type, only without fulmen. From 87–96 Domitian alone held the fulmen, persuasive evidence of a developing megalomania which place [sic] the fulmen in Domitian’s hand and are [sic] clearly patterned after the Jupiter with fulmen type.

One numismatic expert says this type “clearly suggests a parallel between himself and Jupiter tonaus (the thunderer) or the father of the gods” (Mattingly, cited in Janzen 1994: 648, footnote 55).

The dead and deified son of Emperor Domitian sitting on a globe (the earth) with his arms stretched out. Minted between AD 81–84, this is a rare coin because he is grasping for only six stars. Usually the coins have seven stars, like the seven stars in the right hand of the glorified Son of Man (Rv 1:16).

Martial, the first century Howard Stern of Rome, confirms this idea in his writings. One of his epigrams, written in AD 94, describing the Gens Flavia (Jones 1992: 1, 199, footnote 1) says:

This piece of ground, that lies open and is being covered with marble and gold, knew our Lord (domini) in infancy . . . Here stood the venerable house that gave the world what Rhodes and pious Crete gave the starry sky [Helios, the sun god, was born on Rhodes according to some traditions Zeus, the chief Greek god, was born on Crete] . . . But you the Father of the High One did protect, and for you, Caesar, thunderbolt (fulmen) and aegis took the place of spear and buckler (Bailey 1993b: 249).

Sometimes Martial even calls Domitian the “Thunderer” (Bailey 1993b: 157), a title that usually belongs to Jupiter (Zeus) (Bailey 1993b: 311)! Domitian put himself on the same level as Jupiter. Elsewhere in Martial’s writings he calls Domitian “lord” (Bailey 1993b: 75, 231, 249, 257, 261) and “lord and god” (Bailey 1993a: 361 1993b: 105, 161). Interestingly, after the death of Domitian, Martial repudiates these titles attributed to Domitian (Bailey 1993b: 391). Apparently, he reflected the sentiments of the day while Domitian was alive. Martial may not have believed it, but that is what Domitian wanted and that is what he got.

Another interesting sidelight, is the initials PM on some of Domitian’s coins. Standing for pontifex maximus, it represents the high priest as head of the Roman religion. Biblically, this title belongs to the Lord Jesus (Heb 4:14).

It appears that in AD 85/86 something triggered Domitian to openly claim deity. What it was, I do not know, but the response in Asia Minor was a temple dedicated to the Sabastoi (“emperors”).

A coin minted by Emperor Domitian between AD 92 and 94. The head of Domitian is depicted (left). The reverse (right) shows Domitian standing and holding a thunderbolt in his right hand. Symbol of deity, the thunderbolt (fulmen) is usually associated with Jupiter/Zeus. The Roman goddess Minerva (Athena of the Greeks) stands behind Domitian.

The Sabastoi Temple in Ephesus

In 1930, Austrian archaeologist Josef Keil began to excavate an artificial terrace near the southwest corner of the Upper Agora in Ephesus, Turkey. As excavations progressed, it became clear that this terrace, measuring 85.6 x 64.5 m. supported the foundation of a temple (Friesen 1993b: 66).

In one of the vaults the “head and left forearm of a colossal akrolithic [wooden statue with extremities made of stone] male statue” was discovered, which lead the excavator to identify it as the Temple of the Sabastoi (Friesen 1993b: 60).

The structure was an octastyle temple of the Ionic order, measuring 34 x 24 m at its base. “The cella had an interior measurement of about 7.5 x 13 m” (Friesen 1993b: 64). East of the temple stood an altar (Friesen 1993b: 67). The north side of the terrace had a three-story facade. The top level had engaged figures of various deities, supporting the terrace above. Originally the facade had 35–40 engaged figures of Eastern and Western gods and goddesses. Today, two figures, Attis and Isis, both Eastern deities, have been restored (Friesen 1993b: 70, 72).

In the last 125 years of research and excavations at Ephesus, 13 inscriptions dedicated to the provincial temple in Ephesus have been discovered. These rectangular marble blocks were placed by various cities of Asia Minor in recognition of Ephesus being the neokoros (“guardian” or “caretaker”) of this temple (Friesen 1993b: 29, 35). In these inscriptions the name Domitian is chiseled out, and in some cases Theos Vespasian is in its place (Friesen 1993b: 37). Removal of Domitian’s name came from the Roman Senate’s edict to erase any mention of Domitian.

Several questions should be asked regarding this temple. First, to whom was the Temple of the Sabastoi dedicated? It probably held a statue of Domitian, possibly his wife Domitia (Friesen 1993b: 35), and probably included the rest of the Flavians: Vespasian, his father, and Titus, his older brother.

The north side of the Sabastoi Temple in Ephesus. The two pillars on the left are the eastern deities Attis and Isis that supported the platform where the statue of Emperor Domitian stood. The structural design of this portion of the temple was symbolic of the gods and goddesses supporting the new deity, Emperor Domitian.

Second, when was the temple fully functional? Friesen (1993b: 44, 48), doing careful detective work with the inscriptions, suggests the date of September AD 90. Most likely it was begun after Domitian expressed the opinion that he was a god (AD 85/86).

Third, whose head did the colossal statue represent? When first discovered in 1930, the excavator identified it as Domitian. Georg Daltrop and Max Wegner later questioned this identification. On the basis of facial features from portraits, they suggest it depicted his older brother Titus. However, other art historians still think it belongs to Domitian (Friesen 1993b: 62). This akrolithic statue, made of a wooden body, now disintegrated, and stone extremities, stood about 25 ft tall (Friesen 1993b: 63, 1993a: 62). The left hand had a groove in it where a spear was placed. This description accords historically with Ephesian coins depicting the Temple of the Sabastoi with a statue in front holding a spear (Friesen 1993b: 63).

Remains of the statue of Emperor Domitian found in the Sabastoi Temple. Made of wood and marble, the statue stood about 25 ft high.

Fourth, where was the statue placed in the temple complex? Some have suggested it was outside in the courtyard. However, the torso was probably wooden and would deteriorate in the inclement weather. Friesen (1993a: 32) notes that the back of the head was not finished, thus “the statue could only have been displayed in front of a wall where visitors were not expected to go behind it.” The most logical place was inside the temple. Most likely, similar statues of the other Flavians were inside (Friesen 1993b: 62).

Fifth, what did the temple complex symbolize? Approaching the Temple of the Sabastoi from the Agora, with its northern facade and engaged deities supporting the temenos, was intentionally symbolic. Friesen (1993b: 75) remarks:

The message was clear: the gods and goddesses of the peoples supported the emperors, and, conversely, the cult of the emperors united the cultic system, and the peoples, of the empire. The emperors were not a threat to the worship of the diverse deities of the empire rather the emperors joined the ranks of the divine and played their own particular role in that realm.

Ephesus, with its harbor, was the major commercial center of Asia Minor. Pilgrims and traders mixed their commercial ventures with cultic worship of the emperors. I suggest that first century Ephesus was a prototype of the future religious and commercial center predicted in Revelation 17 and 18, called “Mystery Babylon” and controlled by the Antichrist. Interestingly, Farrar (1888: 355), in his monumental The Life and Work of St. Paul, says of Ephesus:

Its markets, glittering with the produce of world’s art, were the Vanity Fair of Asia. They furnished to the exile [of] Patmos the local colouring of those pages of the Apocalypse in which he speaks of “the merchandise of gold, silver” (Rv 18:12, 13).

Reconstructed plan of the altar and temple of the Sebastol (Greek for “Emperors”) in Ephesus. It was constructed sometime after AD 85/86, in response to Domitian’s claim of deity.

The first century church could relate to this.

In the midst of all this commercial and cultic activity, believers in the Lord Jesus Christ took a stand for Him (Rv 2:2–3). The Apostle John, one of their elders, refused to participate in emperor worship and preached against it. While on Patmos he received the revelation from the Lord Jesus, a polemic against emperor worship and Domitian in particular. Revelation 1:9 says that John was on Patmos “for the word of God and for the testimony of Jesus Christ.”

The serious Bible student knows there are at least three different interpretations for that verse. First, the Lord sent John to the island specifically to receive the revelation. Second, John voluntarily went to the island to preach the gospel. Third, he was banished by the Roman government because of preaching the gospel (Thomas 1992: 88, 89). The third is most likely the primary interpretation, but the other two are correct as well! John was exiled because he preached the gospel and against emperor worship, but the Lord in His sovereignty used this opportunity to give him the book of Revelation and while he was there, he had opportunities to proclaim the gospel.

Conclusion of the Matter

I wonder if the Apostle John ever saw the statue of Domitian in the Temple of the Sabastoi? If he had, I am sure he refused to bow and worship it, or even burn incense on the altar before it. What a contrast between this lifeless stone statue of a mere mortal and John’s vision of the resurrected and living Savior:

One like the Son of Man, clothed in a garment down to the feet and girded about the chest with a golden band. His head and His hair were white like wool, as white as the snow [Domitian was bald!], and His eyes like a flame of fire, His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and His voice as the sound of many waters He had in His right hand seven stars [as opposed to a spear in Domitian’s left hand], out of His mouth went a sharp two-edged sword, and His countenance was like the sun shining in its strength (Rv 1:13–16).

When John saw this One, he fell down as dead (Rv 1:17a). He worshipped Someone infinitely greater than the mortal and dead emperors. He worshipped the One who was the “First and the Last,” and the One “Who lives, and was dead and is alive forever more” (Rv 1:17b, 18).

Is it any wonder that John also recorded the statement of the four living creatures, “Holy, holy, holy Lord God (Kurios ho theos) Almighty. Who was and is and is to come” (Rv 4:8)? The contrast of the “Lord Gods” was obvious for any believer living in the first century. Domitian tried to legislate public and private morality, yet he himself was immoral: an adulterer, involved in incest, responsible for the murder of his niece Julia. She died from a botched abortion after Domitian impregnated her. Others were murdered at Domitian’s command, because he felt they were a threat to his rule. He was blasphemous. He abused animals. Sitting in his room he would catch flies and stab them with a “keenly sharpened stylus.”

On the other hand, the Lord Jesus Christ is “holy, holy, holy.” The One who could not sin, would not sin, and did not sin (Jas 1:13, 2 Cor 5:21, Heb 4:15). He was the spotless Lamb of God (1 Pt 1:19). Domitian called himself Dominus Dues Domitianus (D.D.D). Yet the Lord Jesus is the “Lord God Almighty,” El Shaddai!

Domitian was born October 24, AD 51, and murdered September 18, AD 96. He was cremated and his ashes, mingled with those of his niece Julia, were buried in the temple of Gens Flavia on the Quairinal Hill in the sixth Region, built over the house where he was born (Jones 1992: 1 Richardson 1992: 181). Yet, the Eternal Son of God is the One “Who was and is and is to come!” Domitian reigned only 15 years (September 13, AD 81-September 18, AD 96), but King Jesus will reign for a thousand years as “King of Kings and Lord of Lords” (Rv 19:16 20:4–6). Believers in the Lord Jesus during the first century would have been encouraged (and blessed) by reading the Book of Revelation.

Bibliografi

1993a Martial’s Epigrams, Vol. 1. Loeb Classical Library. Cambridge MA: Harvard University.

1993b Martial’s Epigrams, Vol. 2. Loeb Classical Library. Cambridge MA: Harvard University.

1995 Dio Cassius Roman History, Epitome of Book LXI-LXX. Loeb Classical Library. Cambridge MA: Harvard University.

1993a Ephesus: Key to a Vision in Revelation. Biblical Archaeology Review 19.3: 24–37.

1993b Twice Neokoros, Ephesits, Asia and the Cult of the Flavian Imperial Family. Leiden: E J Brill.

1986 The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting. Sheffield: JSOT.

1994 The Jesus of the Apocalypse Wears the Emperor’s Clothes, SBL 1994 Seminar Papers. Atlanta: Scholars.

1989 A Dictionary of Ancient Roman Coins. London: Seaby.

1973–1974 Domitian the Man Revealed by His Coins. Journal for the Study of Ancient Numismatics 5: 45–47.

1990 Apotheosis of the Roman Emperor. Biblical Archaeologist 53.4: 210–217.

1993 The Letters to the Seven Churches. Peabody MA: Hendrickson.

1992 Suetonius, The Lives of the Caesars, Domitian. Loeb Classical Library. Cambridge MA: Harvard University.

1998 Palazzo Massimo Alle Terme. Milan: Electa.

1992 Revelation 1–7. An Exegetical Commentary. Chicago: Moody.

Editorial note- All Scripture quotations in this article are from the New King James Version.


Titta på videon: Rimska država postane imperij (Januari 2022).